Ας ξεκινήσουμε μια επανάσταση γνώσης!

Επειδή πάντα, κάπου, κάτι απίστευτο περιμένει να γίνει γνωστό…

Έτσι και εμείς, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τον
Τομέα Έρευνας του Ινστιτούτου Σφαιρικής Αντίληψης.

Η Σφαιρική Αντιληπτικότητα, η 1η ελληνική μέθοδος αυτοβελτίωσης, έχει δώσει σε χιλιάδες ασκούμενους τα κλειδιά για να ξεκλειδώσουν οι ίδιοι τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους. Αυτοί οι άνθρωποι, οι καλύτεροι πρεσβευτές του έργου μας, έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους με δράσεις που μιλούν δυνατότερα από λόγια.

Η Σφαιρική Αντιληπτικότητα, η 1η ελληνική μέθοδος αυτοβελτίωσης, έχει δώσει σε χιλιάδες ασκούμενους τα κλειδιά για να ξεκλειδώσουν οι ίδιοι τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους. Αυτοί οι άνθρωποι, οι καλύτεροι πρεσβευτές του έργου μας, έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους με δράσεις που μιλούν δυνατότερα από λόγια.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ
Εκπαιδευτές

There are no more posts for this category / tag. Please add another one..

START LIVING THE LIFE OF YOUR DREAMS

Don’t know how to start? Our solution finder can help