Δωρεάν Υπηρεσίες

Ομάδα Σφαιρική

FIGHT TO WIN

Ομιλητής: Δρ. Μαρία Λεβέντη

Το Fight to Win είναι ένα σεμινάριο σχεδιασμένο για όλους! Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι τα πράγματα στη ζωή τους μπορούν να βελτιωθούν… θεαματικά!

Περισσότερα

Γιατί τίποτα δεν είναι αδύνατο αρκεί να παρατηρήσεις. Αν η παρατήρηση είναι ενεργητική και όχι παθητική στο τέλος πάντα οδηγεί στη λύση κάθε προβλήματος. Αν έχεις επιμονή, έμπνευση, δημιουργικότητα και τη σωστή μέθοδο… τότε όλα είναι ΔΥΝΑΤΑ!

Τιμή

€45

/ Άτομο

Ώρες Σεμιναρίου

3

FIGHT TO WIN

Ομιλητής: Δρ. Μαρία Λεβέντη

Το Fight to Win είναι ένα σεμινάριο σχεδιασμένο για όλους! Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι τα πράγματα στη ζωή τους μπορούν να βελτιωθούν… θεαματικά!

Περισσότερα

Γιατί τίποτα δεν είναι αδύνατο αρκεί να παρατηρήσεις. Αν η παρατήρηση είναι ενεργητική και όχι παθητική στο τέλος πάντα οδηγεί στη λύση κάθε προβλήματος. Αν έχεις επιμονή, έμπνευση, δημιουργικότητα και τη σωστή μέθοδο… τότε όλα είναι ΔΥΝΑΤΑ!

Τιμή

€45

/ Άτομο

Ώρες Σεμιναρίου

3

FIGHT TO WIN

Ομιλητής: Δρ. Μαρία Λεβέντη

Το Fight to Win είναι ένα σεμινάριο σχεδιασμένο για όλους! Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι τα πράγματα στη ζωή τους μπορούν να βελτιωθούν… θεαματικά!

Περισσότερα

Γιατί τίποτα δεν είναι αδύνατο αρκεί να παρατηρήσεις. Αν η παρατήρηση είναι ενεργητική και όχι παθητική στο τέλος πάντα οδηγεί στη λύση κάθε προβλήματος. Αν έχεις επιμονή, έμπνευση, δημιουργικότητα και τη σωστή μέθοδο… τότε όλα είναι ΔΥΝΑΤΑ!

Τιμή

€45

/ Άτομο

Ώρες Σεμιναρίου

3

FIGHT TO WIN

Ομιλητής: Δρ. Μαρία Λεβέντη

Το Fight to Win είναι ένα σεμινάριο σχεδιασμένο για όλους! Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι τα πράγματα στη ζωή τους μπορούν να βελτιωθούν… θεαματικά!

Περισσότερα

Γιατί τίποτα δεν είναι αδύνατο αρκεί να παρατηρήσεις. Αν η παρατήρηση είναι ενεργητική και όχι παθητική στο τέλος πάντα οδηγεί στη λύση κάθε προβλήματος. Αν έχεις επιμονή, έμπνευση, δημιουργικότητα και τη σωστή μέθοδο… τότε όλα είναι ΔΥΝΑΤΑ!

Τιμή

€45

/ Άτομο

Ώρες Σεμιναρίου

3

FIGHT TO WIN

Ομιλητής: Δρ. Μαρία Λεβέντη

Το Fight to Win είναι ένα σεμινάριο σχεδιασμένο για όλους! Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι τα πράγματα στη ζωή τους μπορούν να βελτιωθούν… θεαματικά!

Περισσότερα

Γιατί τίποτα δεν είναι αδύνατο αρκεί να παρατηρήσεις. Αν η παρατήρηση είναι ενεργητική και όχι παθητική στο τέλος πάντα οδηγεί στη λύση κάθε προβλήματος. Αν έχεις επιμονή, έμπνευση, δημιουργικότητα και τη σωστή μέθοδο… τότε όλα είναι ΔΥΝΑΤΑ!

Τιμή

€45

/ Άτομο

Ώρες Σεμιναρίου

3

FIGHT TO WIN

Ομιλητής: Δρ. Μαρία Λεβέντη

Το Fight to Win είναι ένα σεμινάριο σχεδιασμένο για όλους! Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι τα πράγματα στη ζωή τους μπορούν να βελτιωθούν… θεαματικά!

Περισσότερα

Γιατί τίποτα δεν είναι αδύνατο αρκεί να παρατηρήσεις. Αν η παρατήρηση είναι ενεργητική και όχι παθητική στο τέλος πάντα οδηγεί στη λύση κάθε προβλήματος. Αν έχεις επιμονή, έμπνευση, δημιουργικότητα και τη σωστή μέθοδο… τότε όλα είναι ΔΥΝΑΤΑ!

Τιμή

€45

/ Άτομο

Ώρες Σεμιναρίου

3

FIGHT TO WIN

Ομιλητής: Δρ. Μαρία Λεβέντη

Το Fight to Win είναι ένα σεμινάριο σχεδιασμένο για όλους! Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι τα πράγματα στη ζωή τους μπορούν να βελτιωθούν… θεαματικά!

Περισσότερα

Γιατί τίποτα δεν είναι αδύνατο αρκεί να παρατηρήσεις. Αν η παρατήρηση είναι ενεργητική και όχι παθητική στο τέλος πάντα οδηγεί στη λύση κάθε προβλήματος. Αν έχεις επιμονή, έμπνευση, δημιουργικότητα και τη σωστή μέθοδο… τότε όλα είναι ΔΥΝΑΤΑ!

Τιμή

€45

/ Άτομο

Ώρες Σεμιναρίου

3

12

June

Σεμινάριο

FIGHT TO WIN

Ομιλητής: Δρ. Μαρία Λεβέντη

Το Fight to Win είναι ένα σεμινάριο σχεδιασμένο για όλους! Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι τα πράγματα στη ζωή τους μπορούν να βελτιωθούν… θεαματικά!

Registration opens Jun 1st

5

July

Σεμινάριο

FIGHT TO WIN

Ομιλητής: Δρ. Μαρία Λεβέντη

Το Fight to Win είναι ένα σεμινάριο σχεδιασμένο για όλους! Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι τα πράγματα στη ζωή τους μπορούν να βελτιωθούν… θεαματικά!

Registration opens Jun 1st

28

July

Σεμινάριο

FIGHT TO WIN

Ομιλητής: Δρ. Μαρία Λεβέντη

Το Fight to Win είναι ένα σεμινάριο σχεδιασμένο για όλους! Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι τα πράγματα στη ζωή τους μπορούν να βελτιωθούν… θεαματικά!

Registration opens Jun 1st